Työhyvinvointikortti 02

Työhyvinvointikortti, Koulutuksesta suuntaa kehittämiseen

Työhyvinvointikortti

Työhyvinvointia edistetään parhaiten työpaikalla yhteisvoimin. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä ja toimii tehokkaasti. Työhyvinvointi auttaa organisaatiota menestymään, edistää työurien kestoa ja vähentää sairaus- ja eläkekuluja.
Katso esittelyvideo, jolla muun muassa Kiertokapula Oy:n henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Sari Pousi-Heinonen kertoo koulutuksen hyödyntämisestä yrityksessä.


Työhyvinvointikortti

Koulutuksesta suuntaa kehittämiseen - lähde mukaan!

Työhyvinvointikorttikoulutus on päivän mittainen ja sen teemat ovat:

  • työhyvinvoinnin näkökulmat
  • työhyvinvointi johtamisessa
  • työyhteisön toiminta
  • terveys ja työkyky
Koulutus on tarkoitettu niin esimiehille, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle kuin kaikille muillekin työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.
Tavoitteena kehittämisprosessit ja yhteistyö

Koulutuksen tavoitteena on käynnistää kehittämisprosesseja työpaikalla ja lisätä yhteistyötä.  Koulutus vahvistaa yhteistä käsitystä työhyvinvoinnista sekä jäsentää rooleja ja vastuita. Työpaikan voimavaroja ja kehittämiskohteita arvioidaan ennakkotehtävässä. Päivän aineistot, keskustelut ja ryhmätehtävät auttavat kehittämiskohteiden työstämistä koulutuksen jälkeen. Päivän päätteeksi kertaat oppimaasi tentin avulla. Koulutuksen ja tentin suoritettuasi saat haltuusi Työhyvinvointikortin.

Myös käynnissä olevaan kehittämiseen koulutus voi tarjota uusia ideoita. Työhyvinvoinnin kehittäminen hyödyttää työpaikkaa parhaiten, kun työhyvinvoinnin kehittäminen on osa työpaikan kokonaiskehittämistä.  Koulusta ei ole tarkoitettu työpaikan akuutteihin kriisitilanteisiin.

Työturvallisuuskeskus ja sen yhteistyökumppanit järjestävät koulutuksia.Työhyvinvointikortti-koulutuksilla tuloksia

Työhyvinvointikortti-koulutuksen on käynyt jo          20 000 henkilöä

Koulutuksiin on osallistuttu vilkkaimmin kunta-alalta, seuraavina ovat yksityinen palveluala ja teollisuus. Kortin haltijoina on eniten työntekijöitä, sitten esimiehiä ja kolmanneksi suurin ryhmä ovat toimihenkilöt.

Työhyvinvointikortti-koulutus ohjaa kehittämään työpaikkoja johdon ja henkilöstön yhteisvoimin. Koulutuksissa pohditaan, mistä työhyvinvointi rakentuu, mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on, miten johtamisella ja työyhteisön keinoin edistetään työhyvinvointia, miten hallitaan kuormitusta sekä edistetään terveyttä ja työkykyä.

Koulutuksilla vaikutusta

Työpaikkaesimerkit osoittavat, että Työhyvinvointikortti-koulutus on johtanut monenlaisiin kehittämistoimiin. Jyväskylän kaupunki tavoittelee uudenlaista työhyvinvointikulttuuria osallistavan johtamisen kautta. Yara Siilinjärvellä osaamisen kehittäminen on noussut keskiöön ja työhyvinvointi on liitetty selkeämmin osaksi yrityksen strategiaa. Logistiikka-alan yrityksissä saatiin selkeyttä johtamiseen, koottiin esimiesverkostoa ja kannustettiin terveellisin elämäntapoihin.

Eläkevakuutusyhtiö Veritas selvitti 2014 asiakkaittensa tyytyväisyyttä koulutuksiin. Neljä viidestä vastaajasta piti koulutusta hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä. Samoin neljä viidestä kertoo osallistuneensa työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikalla koulutuksen jälkeen.

Lue lisää koulutusten vaikutuksista.

Koulutusta tarjoavat Työturvallisuuskeskus ja sen kumppaniorganisaatiot. Katso paikkakunnat ja ajankohdat täältä.

Voit tilata koulutuksen myös omalle työpaikallesi.

Tutustu esitteisiin:

 TTK Tyohyvinvointikortti ja Sykettatyöhön.fi palvelu

 Työhyvinvointi- ja Työkaarityökalut  Sykettätyöhön.fi palvelussa 
Ajankohtaista

Psykososiaalinen työkuormitus

Psykososiaaliset kuormitustekijät liittyvät työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Kuormitustekijöitä ilmenee kaikilla työpaikoilla sekä toimialoilla. Osallistu Sykettätyöhön.fi palvelun lokakuun teeman sparraustunnille 20.10.2016 klo 10.00. Tarkastaja Ulla Riikonen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta kertoo, miten työsuojeluviranomainen valvoo psykososiaalista kuormitusta ja miten psykososiaalista työkuormitusta voidaan hallita.

Lue lisää

12.10.2016 20 000 täynnä!

Jo 20 000 henkilöä on suorittanut Työhyvinvointikortin. Kortin haltijoita on eniten kunta-alalla, lähes 6000. Seuraavaksi eniten Työhyvinvointikorttikoulutuksiin on osallistuttu palvelualoilla ja teollisuudessa.

Lue lisää

Sosiaalinen media ja työsuojelu

Sosiaalinen media (some) on yhä yleisempi osa virtuaalista työympäristöä. Oikein käytettynä sosiaalinen media edistää sekä työntekijöiden keskinäistä että organisaation ja sen asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Someen liittyy myös työhyvinvointiin liittyviä haasteita. Syyskuun teema Sykettätyöhön.fi -palvelussa on Sosiaalisen median käytön työsupojelunäkökulma.

Lue lisää


Ajankohtaista työhyvinvoinnista

20.5.2016 Alkoholi ja työkyky

Alkoholin liiallinen käyttö aiheuttaa vuosittain noin miljardin euron kustannukset Suomen julkiselle sektorille. Eläkkeiden ja sairauspäivärahojen osuus summasta on noin neljännes. Työterveyslaitos on tutkinut, kuinka alkoholin käyttö vaikuttaa työkykyyn.

Lue lisää

Hyvät käytännöt - TEPSIvät teot

TEPSIvät teot työelämään -tietopankki on kanava työelämän hyvien käytäntöjen levittämiseen. Tietopankkiin kootuista vinkeistä voi saada uusia ideoita oman työpaikan toimintaan toimialasta riippumatta.

Lue lisää


Työhyvinvointikortti facebookissa