Gå till innehållet
Framsida
Sök Sök

Välbefinnande i arbetet-kortet® – kompetens och entusiasm för utveckling genom utbildning

Vi är redan över 41 000 som främjar välbefinnande i arbetet, bli en av oss!

Varför?

Utbildningen för Välbefinnande i arbetet -kortet ger konkreta mål och verktyg för en fortsatt utveckling på arbetsplatsen. Den hjälper till att forma en gemensam uppfattning om välbefinnande i arbetet, utformar roller och ansvar och främjar samarbete.

Läs mer om utbildningens innehåll

Hur?

Utbildningen för välbefinnande i arbetet -kortet ordnas i form av när-, flerforms- och nätutbildningar. Innehållet är detsamma i alla utbildningsformer, deltagarna kan välja vilken form som passar dem bäst.

Läs mer om utbildningsformerna

För vem?

Utbildningen är avsedd både för ledningen och alla anställda. Arbetsgemenskapen får mest nytta av utbildningen när så många som möjligt deltar och engagerar sig i välbefinnandet i arbetet.

Anmäl dig till utbildningen

Med välbefinnande i arbetet avses att arbetet är tryggt, sunt och produktivt och att det utförs av yrkeskunniga arbetstagare i arbetsgemenskaper med gott ledarskap. Arbetet upplevs som meningsfullt och relevant. Arbetet stödjer livet som helhet.

Utbildningen för Välbefinnande i arbetet® -kortet

Vill du att din arbetsgemenskap ska må bättre, fungera väl och att ni ska hitta arbetsglädjen och -lusten? Utbildningen för Välbefinnande i arbetet® -kortet inspirerar och vägleder både chefer och anställda till att gemensamt utveckla sin arbetsplats.