Gå till innehållet
Framsida
Sök Sök

Utbildningen för Välbefinnande i arbetet® -kortet är avsedd för chefer, arbetarskyddets samarbetspersonal och för alla som är intresserade av utveckling av välbefinnande i arbetet. 

Utbildningen initierar utvecklingen av välbefinnande i arbetet på arbetsplatsen. Den stärker den gemensamma uppfattningen om välbefinnande i arbetet, utformar roller och ansvar och intensifierar samarbetet.

Arbetsplatsens resurser och utvecklingsområden identifieras med en förhandsuppgift. Utbildningsdagens material, diskussioner och grupparbeten är till hjälp vid bearbetningen av utvecklingsområdena efter utbildningen.

Utbildningen ger svar på följande frågor:

  • Vad består välbefinnande i arbetet av?
  • Vilka resurser och utvecklingsbehov finns det på arbetsplatsen?
  • Hur kan välbefinnandet i arbetet förbättras genom ledarskap och arbetsgemenskapens medel?
  • Hur hanteras belastning och hur stöds hälsan och arbetsförmågan?

De som har deltagit i utbildningen får ett Välbefinnande i arbetet -kort. Arbetarskyddscentralen och dess utbildade partner ansvarar för utbildningen som även kan genomföras på arbetsplatsen.

Utvecklingen av välbefinnandet i arbetet gynnar arbetsplatsen mera effektivt om den är en del av det allmänna utvecklandet av arbetsplatsen. Utbildningen kan ge nya idéer till ett pågående utvecklingsarbete, men den är inte avsedd för att lösa akuta krissituationer på arbetsplatsen.

De som har genomgått utbildningen för Välbefinnande i arbetet -kortet kan ansöka om ett avgiftsfritt kompetensmärke på webbtjänsten openbadgefactory.com(du flyttas till en annan tjänst).

Tre olika sätt att delta

Utbildningen för Välbefinnande i arbetet -kortet ordnas i form av när-, flerforms- och nätutbildningar. Innehållet är detsamma i alla utbildningsformer, deltagarna kan välja vilken form som passar dem bäst.

Om du beställer utbildningen för Välbefinnande i arbetet -kortet till din arbetsplats, kan ni välja hur ni vill att utbildningen ska genomföras.

Närutbildning innebär att utbildaren och deltagarna är fysiskt närvarande på samma ställe. Närutbildningen tar i allmänhet en dag, men den kan även delas upp i två delar.

Vid flerformsutbildning utför deltagaren självständigt studier motsvarande 3,5 timmar på nätet i egen takt. Den andra delen av utbildningen (3,5 timmar) genomförs som närutbildning i grupp.

Nätutbildning innebär att deltagaren utför studier motsvarande 3,5 timmar självständigt på nätet i egen takt. Resten av utbildningen genomförs i form av ett 3,5 timmar långt onlinemöte i grupp. Nätutbildningen kan även genomföras enbart som ett onlinemöte.