Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Työnantaja tai yrittäjä voi hakea oikeutta järjestää koulutusta vapailla markkinoilla tai kouluttaa omaa henkilöstöä (ns. sisäinen koulutusoikeus). Vapailla markkinoilla koulutuksen järjestäminen kattaa

Koulutusyhteistyön kriteerit

Kumppanuutta varten pyydämme hakemuksessa vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia vakiintuneita työhyvinvointipalveluja teillä on ollut tarjolla työpaikoille kahden edellisen vuoden aikana? Työhyvinvointipalvelut tarkoittavat kokonaisvaltaista palvelua työhyvinvoinnin kehittämiseksi.
 • Miten Työhyvinvointikortti-koulutus täydentää työhyvinvointipalveluiden kokonaisuutta?

Työhyvinvointikortti ei voi olla ainoa asiakkaille tarjottava työhyvinvointiaiheinen koulutus. Kumppanin tulee tarvittaessa tarjota työyhteisöille muutakin koulutusta tai tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Käytämme Työhyvinvointikortin aineistoissa työhyvinvoinnista seuraavaa määritelmää:

”Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työ koetaan mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Työ tukee elämän kokonaisuutta.”

Peilaamme kumppanuushakemuksessa esitettyjä vakiintuneita työhyvinvointipalveluja tähän määritelmään.

Suosittelemme kumppaneille kahta kouluttajaa sijaisjärjestelyjen, sparrauksen ja parina kouluttamismahdollisuuden takia.

Koulutusyhteistyön käynnistymisen vaiheet

 1. Kumppanuushakemuksen jättäminen Luotsi-palvelussa
 2. Lakisääteisten työnantajavelvoitteiden täyttyminen*
 3. Sopimuksen tekeminen
 4. Kouluttajakoulutukseen hakeminen Luotsi-palvelussa
 5. Kouluttajakoulutukseen osallistuminen (verkkokoulutus)

*Pyydämme kumppanuushakemuksessa todistuksen tai selvityksen seuraavista työnantajan lakisääteisistä velvoitteista:

 • todistus verojen maksamisesta (verovelkatodistus)
 • todistus TyEL-vakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta
 • selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä
 • todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Jos hakija katsoo, että jokin edellä mainituista työnantajavelvoitteista ei koske häntä, hakijan tulee perustella näkemyksensä kumppanuushakemuksessa.

Työnantaja voi halutessaan järjestää Työhyvinvointikortti-koulutuksia omalle henkilöstölleen.

Suosittelemme kumppaneille kahta kouluttajaa sijaisjärjestelyjen, sparrauksen ja parina kouluttamismahdollisuuden takia.

Koulutusyhteistyön käynnistymisen vaiheet

 1. Kumppanuushakemuksen jättäminen Luotsi-palvelussa
 2. Lakisääteisten työnantajavelvoitteiden täyttyminen*
 3. Sopimuksen tekeminen
 4. Kouluttajakoulutukseen hakeminen Luotsi-palvelussa
 5. Kouluttajakoulutukseen osallistuminen (verkkokoulutus)

*Pyydämme kumppanuushakemuksessa todistuksen tai selvityksen seuraavista työnantajan lakisääteisistä velvoitteista:

 • todistus verojen maksamisesta (verovelkatodistus)
 • todistus TyEL-vakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta
 • selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä
 • todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Yhteistyösopimus ja kouluttajaksi hakeminen

Koulutusyhteistyön perusteiden täyttyessä saatte sopimuksen allekirjoitettavaksi Visma Sign -ohjelmalla, tiedon tulevista kouluttajakoulutuksissa ja ohjeet kouluttajakoulutukseen hakemisesta.

Yhteyshenkilö on kumppaniorganisaation edustaja, joka toimii varsinaisena yhteyshenkilönä Työhyvinvointikortti-asioissa. Hänen tehtävinään on mm.

 • jakaa kouluttajaksi hakeville kouluttajakriteerit ja linkki lomakkeeseen, jolla haetaan kouluttajakoulutukseen. Yhteyshenkilö saa nämä sopimuksen hyväksynnän yhteydessä. Jatkossa hakemuslinkki löytyy myös Työhyvinvointikortin Luotsi-palvelusta.
 • ilmoittaa mahdolliset muut yhteyshenkilöt Työturvallisuuskeskukselle
 • vastata kumppaniorganisaation yhteystietojen ylläpidosta Työhyvinvointikortin Luotsi-palvelussa
 • ilmoittaa henkilömuutokset ja muut mahdolliset kumppanuuteen sisältyvät muutokset Työturvallisuuskeskukselle.

Sopimus Työhyvinvointikortti-koulutuksen järjestämisestä on maksuton.

Kuluja kumppaniorganisaatiolle koituu kaksipäiväisestä kouluttajakoulutuksesta, viiden vuoden välein tapahtuvasta kouluttajien yksipäiväisestä täydennyskoulutuksesta sekä palvelumaksusta

 • Kouluttajakoulutuksen hinta on 730 € + alv. 24 %.
 • Täydennyskoulutuksen hinta on 490 € + alv. 24 %.
 • Palvelumaksun suuruus on 14 € + alv. 24 % (yht. 17,36 €) jokaista Työhyvinvointikortti-koulutukseen osallistujaa kohti. Palvelumaksu sisältää
  • Työhyvinvointikortti-kirjan hinnan
  • Työhyvinvointikortin hinnan
  • Työhyvinvointikortin toimitusmaksun
  • Työhyvinvointikortti-kouluttajien neuvonnan ja tuen.

Kumppaniorganisaatiolla on mahdollisuus saada käyttöönsä Työhyvinvointikorttikoulutuksen verkko-opetusaineisto. Siitä aiheutuvat kustannukset ovat

 • kertakorvaus aineistosiirrosta alkaen 400 € + alv 24 %
 • kalenterivuosikohtainen lisenssimaksu 200 € + alv 24 % (toisesta vuodesta alkaen).

Työturvallisuuskeskus pidättää oikeuden kaikkien hintojen muuttamiseen. Hinnoissa huomioidaan mahdollinen arvonlisäveron muutos.

Kysy lisää!