Siirry sisältöön
Etusivu
Haku Haku

Organisaatio voi hakea oikeutta järjestää koulutuksia vapailla markkinoilla tai kouluttaa omaa henkilöstöä (ns. sisäinen koulutusoikeus). Vapailla markkinoilla koulutuksen järjestäminen kattaa

Koulutusyhteistyön kriteerit

Kumppanuutta varten pyydämme vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia vakiintuneita työhyvinvointipalveluja teillä on ollut tarjolla työpaikoille kahden edellisen vuoden aikana? Työhyvinvointipalvelut tarkoittavat kokonaisvaltaista palvelua työhyvinvoinnin kehittämiseksi.
 • Miten Työhyvinvointikortti-koulutus täydentää yllä kuvattua työhyvinvointipalveluiden kokonaisuutta?

Työhyvinvointikortti ei voi olla ainut työhyvinvointiaiheinen koulutus, mitä koulutusorganisaatio tarjoaa asiakkaille, vaan tarvittaessa työyhteisöille tulee tarjota muutakin koulutusta tai kehittämisen tukea.

Edellytämme kahta kouluttajaa sijaisjärjestelyjen sekä sparrauksen tai parina kouluttamismahdollisuuden takia.

Koulutusyhteistyön solmimisen vaiheet

 1. Vakiintuneiden työhyvinvointipalveluiden kuvaaminen
 2. Lakisääteisten työnantajavelvoitteiden täyttyminen*
 3. Sopimuksen tekeminen ja yhteyshenkilön nimeäminen
 4. Kouluttajakoulutukseen hakeminen ja osallistuminen.

*Koulutusyhteistyöhön hyväksyttäviltä kumppaneilta pyydämme todistuksen tai selvityksen seuraavista työnantajan lakisääteisistä velvoitteista:

 • todistus verojen maksamisesta (verovelkatodistus)
 • todistus TyEL-vakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta
 • selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä
 • todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Organisaation sisäisen koulutusoikeus on mahdollinen, jos henkilöstömäärä on vähintään 250.

Edellytämme kahta kouluttajaa sijaisjärjestelyjen sekä sparrauksen tai parina kouluttamismahdollisuuden takia.

Koulutusyhteistyön solmimisen vaiheet

 1. Lakisääteisten työnantajavelvoitteiden täyttyminen*
 2. Sopimuksen tekeminen ja yhteyshenkilön nimeäminen
 3. Kouluttajakoulutukseen hakeminen ja osallistuminen.

*Koulutusyhteistyöhön hyväksyttäviltä kumppaneilta pyydämme todistuksen tai selvityksen seuraavista työnantajan lakisääteisistä velvoitteista:

 • todistus verojen maksamisesta (verovelkatodistus)
 • todistus TyEL-vakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta
 • selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä
 • todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Yhteistyösopimus ja kouluttajaksi hakeutuminen

Koulutusyhteistyön perusteiden täyttyessä saatte Työhyvinvointikortin Luotsi-palvelusta pyynnön sopimuksessa tarvittavista tiedoista ja kumppanorganisaation yhteyshenkilöstä Työhyvinvointikorttiasioissa. Lisätietoja yhteyshenkilön roolista löydätte kohdasta Yhteyshenkilön rooli.

Tämän jälkeen saatte sopimuksen allekirjoitettavaksi Visma Sign-ohjelmalla, tiedon tulevista kouluttajakoulutuksissa ja ohjeet kouluttajakoulutukseen hakemisesta.

Yhteyshenkilö on kumppaniorganisaation edustaja, joka toimii yhteyshenkilönä Työhyvinvointikortti-asioissa. Hänen tehtävinään on mm.

 • jakaa kouluttajaksi hakeville kouluttajakriteerit ja linkki lomakkeeseen, jolla haetaan kouluttajakoulutukseen. Yhteyshenkilö saa nämä sopimuksen hyväksynnän yhteydessä. Jatkossa hakemuslinkki löytyy myös Työhyvinvointikortin Luotsi-palvelusta.
 • ilmoittaa mahdolliset lisäyhteyshenkilöt Työturvallisuuskeskukselle
 • varmistaa yhteyshenkilölistan ja kouluttajalistan ajantasaisuus ja ilmoittaa mahdolliset muutokset Työturvallisuuskeskukselle
 • vastata kumppaniorganisaation osoitetietojen ylläpidosta Työhyvinvointikortin Luotsi-palvelussa.

Sopimus Työhyvinvointikortti-koulutuksen järjestämisestä on maksuton.

Kuluja kumppaniorganisaatiolle koituu kaksipäiväisestä kouluttajakoulutuksesta, viiden vuoden välein tapahtuvasta kouluttajien yksipäiväisestä täydennyskoulutuksesta sekä palvelumaksusta.

 • Kouluttajakoulutuksen nykyinen hinta on 630 € + alv. 24 % ja täydennyskoulutuksen hinta on 450 € + alv. 24 %.
 • Palvelumaksun suuruus on 14 € + alv. 24 % (yht. 17,36 €) jokaista Työhyvinvointikortti-koulutukseen osallistujaa kohti. Palvelumaksu sisältää
  • Työhyvinvointikortti-kirjan hinnan
  • Työhyvinvointikortin hinnan
  • Työhyvinvointikortin toimitusmaksun
  • Työhyvinvointikortti-kouluttajien neuvonnan ja tuen.

Painettuja kirjoja tilatessa laskutetaan erikseen kirjojen keräily- ja postituskulut.

Kumppaniorganisaatiolla on mahdollisuus ottaa käyttöön Työhyvinvointikortin maksullinen verkkoaineisto. Tämä tarkoittaa järjestelyä, jossa koulutukseen osallistuja suorittaa itsenäisesti verkko-opinnot (kesto noin 3,5 tuntia) ja osallistuu sen jälkeen ryhmän yhteiseen tapaamiseen, joka voidaan järjestää joko lähitoteutuksena tai verkossa.

Monimuotokumppanuudessa on joitakin kumppanin tarjoamaan tekniseen tukeen ja verkkoalustaan liittyviä vaatimuksia.

Verkkoaineisto on maksullinen. Siirtokulu vähintään 400 euroa + alv. 24 %, suuruus määräytyy tarkemmin riippuen aineistosiirron muodosta. Lisäksi veloitamme vuosittaisen lisenssimaksun, joka kattaa mahdolliset aineiston päivityksen ja kouluttajille suunnatun vuosittaisen sparrauksen. Lisenssimaksun suuruus on tällä hetkellä 200 euroa + alv. 24 %.

Työturvallisuuskeskuksella on oikeus hintojen tarkistamiseen.

Kysy lisää!